Tag: italy2017

Apartments | Italy 2018

Copyright © 2018 Darrell Steele

Shopkeeper | Italy 2017

Copyright © 2017 Darrell Steele

Pompeii | Italy 2017

Copyright © 2017 Darrell Steele

Pillars – Pompeii | Italy 2017

Copyright © 2017 Darrell Steele

Tempio di Giove – Pompeii/Mount Vesuvius | Italy 2017

Copyright © 2017 Darrell Steele

Hillside Terrace – Maiori | Italy 2017

Copyright © 2017 Darrell Steele

Fishing boat – Maiori | Italy 2017

Copyright © 2017 Darrell Steele